• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px

Juridisch

Doorgaans hebben verenigingen van eigenaren te maken met drie soorten procedures. De meeste betreffen incassoprocedures van eigenaren die hun voorschotbijdrage niet voldoen. Hierbij zijn eigenaren die niet kunnen betalen, maar ook eigenaren die om diverse redenen niet willen betalen. Als goede tweede zijn het verzoekschriftprocedures die individuele eigenaren instellen om besluiten die genomen zijn tijdens vergaderingen van eigenaren door de kantonrechter te laten vernietigen, dan wel voor de rechtbank een genomen besluit nietig te verklaren. Als laatst te noemen betreft het procedures waarbij eigenaren een gebruik van een gemeenschappelijke ruimte of zaak willen afdwingen. Doorgaans betreffen dit niet-bewonerseigenaren zoals winkeliers of gebruikers van appartementsrechten die tegenstrijdige belangen hebben ten opzichte van bewoners. Aan incassozaken is een aparte pagina gewijd. Op de overige zaken en de kosten van de procedure wordt op de volgende pagina’s ingegaan:
 
vernietiging van besluiten
 
nietigheid van besluiten
 
afdwingen gebruik gemeenschappelijke zaak
 
kosten van de procedure  

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.