• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px

Kosten van een procedure

Als lid van de vereniging procedeert de eigenaar tegen een vereniging waarvan deze zelf lid is. Feitelijk procedeert deze eigenaar tegen zichzelf. De meeste splitsingsaktes hebben vanaf het Modelreglement 1983 hiervoor voorzieningen getroffen zodat eigenaren die met de kwestie niets van doen willen hebben, niet hoeven op te draaien voor de kosten van de gehele procedure. Zo kan in de splitsingsakte een onderscheid gemaakt worden voor als het gaat om gemaakte juridische kosten voor alle zaken, of voor uitsluitend incassozaken.

Kostenveroordeling

Stel dat de eigenaar de procedure verliest, dan spreekt de rechter vaak een kostenveroordeling uit. Deze kosten worden de zogenaamde toegewezen kosten genoemd en zijn direct opvorderbaar. Dit dekt echter nimmer de werkelijk gemaakte kosten van de vereniging. De totale kosten minus de toegewezen kosten worden de niet-toegewezen kosten genoemd. In de splitsingsakte kan bij de vaststelling van de definitieve bijdrage een bepaling staan dat ook deze niet-toegewezen kosten voor rekening komen van de eigenaar. Als na de vaststelling van dit besluit de eigenaar geen beroep op vernietiging instelt (zie boven), dan is deze gehouden aan de kosten. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.