• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px

Nietigheid van besluiten

Nietigheid betekent hier dat het genomen besluit onwettig is doordat het in strijd is met de wetgeving en/of de splitsingsakte. Eigenaren hoeven zich niet te houden aan dit soort besluiten maar dienen de nietigheid wel in te roepen op het moment dat het belang van deze eigenaar geschaad wordt. Hij dient tevens een belang aan te tonen. In onze praktijk krijgen wij nog wel eens te maken met veelal oude huishoudelijk reglementen die nietige bepalingen bevatten doordat het in de wetgeving of splitsingsakte anders vermeld staan. Verder merken wij dat nogal eens vanuit een sjabloon is gewerkt die ooit in het verleden is opgesteld door een vastgoedbeheerder en die eenvoudigweg niet getoetst is aan de wetgeving of de splitsingsakte. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn een eigenaar “eigen” regels tijdens een vergadering op te leggen. 

Oordeel kantonrechter

Wanneer een eigenaar nietigheid inroept, dan is ons advies dat partijen, de eigenaar en de vereniging, allereerst met elkaar in overleg treden. Mocht men er niet uitkomen, dan hebben beide partijen er belang bij om de kantonrechter om een oordeel te vragen. Dit kan mogelijk door een vergaderbesluit af te dwingen die vernietigbaar is. Lukt dit ook niet dan zal doorgaans de eigenaar de procedure bij de Rechtbank, sector civiel, moeten opstarten. Beide partijen zullen zich moeten laten vertegenwoordigen door een advocaat. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.